Odpowiedzialne pożyczanie

Cofidis pomaga w realizacji planów.
Jesteśmy świadomi swojej roli i dbamy o zagwarantowanie naszym Klientom produktów dopasowanych do ich możliwości finansowych. Naszym Partnerom zapewniamy trwałe relacje,
oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, a Pracownikom stabilność i możliwości rozwoju, które pomagają osiągać wyznaczone cele.

Walka z wykluczeniem

Dzięki zaangażowaniu i współpracy międzynarodowych zespołów Grupy Cofidis powstał Program #Like, w ramach którego aktywnie i z całą otwartością i zrozumieniem zwalczamy problem wykluczenia.
Ten wspólny cel jest siłą napędową wielu inicjatyw pracowniczych.

#LikeMyPlanet

Bardzo ważne są dla nas kwestie ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Mając ambitny cel zmniejszenia śladu węglowego, Grupa Cofidis mobilizuje swoje zespoły, aby stać się ambasadorem wielkich zmian.
Uruchomiliśmy program #LikeMyPlanet, będący częścią projektu ESG i wspieramy naszych Pracowników w realizacji pomysłów mających na celu ochronę środowiska naturalnego i zmianę postaw społecznych.

#LikeMyPlanet

Jak pomagamy: