EnglishFrenchPolish

Oblicz ratę kredytu szybko i wygodnie

Wypełnij wniosek

Wszystkie pola są wymagane.

  *Wyrażam zgodę na kontakt i otrzymywanie od Cofidis Polska informacji handlowych, marketingowych za pośrednictwem telefonu (w tym SMS).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpopolska@cofidis.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod linkiem: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kierujących do nas zapytania.

  Zobacz, jakie to proste!

  Dostępny wyłącznie dla dotychczasowych Klientów Cofidis
  Bez wychodzenia z domu – umowa on-line
  Na dowolny cel konsumpcyjny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na dzień 14/08/2020 dla kredytu gotówkowego w wysokości 21.298 zł obejmującego sfinansowaną opłatę przygotowawczą o wartości 1.298 zł, spłacanego w 48 równych, miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 511,87 zł, z oprocentowaniem zmiennym 7.19% w skali roku, wynosi 11.0%.

  RRSO obliczone przy założeniu całkowitego kosztu kredytu w wysokości 4.569,76 zł oraz całkowitej kwocie do zapłaty w wysokości 24.569,76 zł, nie uwzględnia kosztów, które na dzień 14/08/2020 nie są znane Kredytodawcy, ani takich, których nie da się określić na ww. dzień.

  Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie do zawarcia umowy kredytu czy też doradztwo. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Cofidis przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Faktyczna stopa RRSO dla poszczególnych umów kredytu konsumenckiego może różnić się w stosunku do stopy RRSO wyliczonej na podstawie ww. reprezentatywnego przykładu. Udzielenie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

  Cofidis S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253846, NIP: 1080001811.