EnglishFrenchPolish

Oblicz ratę kredytu szybko i wygodnie

Wypełnij wniosek

Wszystkie pola są wymagane.

  taknieWykorzystanie numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego (połączenia głosowe)Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych i handlowych od Cofidis S.A. Oddział w Polsce dotyczący produktów i usług Cofidis S.A. Oddział w Polsce na podany przez mnie numer telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
  taknieOtrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail)Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych od Cofidis S.A. Oddział w Polsce dotyczących produktów i usług Cofidis S.A. Oddział w Polsce na podany przez mnie adres e-mail. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
  taknieWykorzystanie numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego (SMS)Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych od Cofidis S.A. Oddział w Polsce dotyczących produktów i usług Cofidis S.A. Oddział w Polsce na podany przez mnie numer telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
  takniePrzetwarzanie moich danych i ich profilowanie w celach marketingowych (profilowanie)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i ich profilowanie w celach marketingowych przez Cofidis, co wiąże się z otrzymywaniem od Cofidis komunikacji marketingowej dopasowanej do mnie, moich oczekiwań i możliwości finansowych. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
  taknieOtrzymywanie komunikacji marketingowej od partnerów biznesowych (Partnerzy współpracujący)Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cofidis komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług partnerów biznesowych, z którymi współpracuje Cofidis (lista partnerów: Partnerzy współpracujący - Cofidis S.A ) za pomocą: połączeń telefonicznych, poczty elektronicznej i SMS/MMS. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

  Wypełniając powyższy wniosek i przesyłając go do nas wyrażasz zgodę na jednorazowy kontakt telefoniczny ze strony Cofidis S.A (Spółka Akcyjna) na podany we wniosku numer telefonu w celu przedstawienia oferty produktu, o który wnioskujesz wypełniając ten wniosek.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpopolska@cofidis.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod linkiem: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kierujących do nas zapytania.

  Zobacz, jakie to proste!

  Dostępny wyłącznie dla dotychczasowych Klientów Cofidis
  Bez wychodzenia z domu – umowa on-line
  Na dowolny cel konsumpcyjny

  Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Cofidis S.A.(Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ustalony zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim w dniu 9 stycznia 2023 r., uwzględniający następujące założenia: kredyt gotówkowy w kwocie 25.000,00 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 12,99 %; całkowity koszt kredytu: 12.534,12 zł (obejmuje: opłatę przygotowawczą: 2.500,00 zł, odsetki: 10.034,12 zł); całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 25.000 zł; czas obowiązywania umowy: 60 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 37.534,2 zł; 60 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości 625,57 zł każda. Przyjmując powyższe założenia, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,76%.

  Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie do zawarcia umowy kredytu czy też doradztwo. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Cofidis przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Faktyczna stopa RRSO dla poszczególnych umów kredytu konsumenckiego może różnić się w stosunku do stopy RRSO wyliczonej na podstawie ww. reprezentatywnego przykładu. Udzielenie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

  Cofidis S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253846, NIP: 1080001811.