EnglishFrenchPolish
Home » Dokumenty

Dokumenty do Pobrania

W tym dziale znajdują się najważniejsze dokumenty związane z nasza działalnością.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Warunki Ubezpieczeń „Pewna Spłata” (120 mies.)

Tabela prowizji i opłat dla pożyczek na zakup pojazdu obowiązująca od 16.01.2023

Tabela prowizji i opłat dla kredytów na zakup pojazdu obowiązująca od 16.01.2023

Zgoda na obciążanie rachunku – firma

Zgoda na obciążanie rachunku – jednoosobowa dzialalność gospodarcza

Zgoda na obciążanie rachunku – osoba fizyczna

Oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej-kredyt samochodowy

Wniosek o rozliczenie spłaty kredytu

Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż pojazdu

Wniosek o wyrażenie zgody na użytkowanie pojazdu poza granicami kraju

Wniosek o wyrażenie zgody na użytkowanie pojazdu przez osobę trzecią

Wniosek o wyrażenie zgody na wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub tablicy rejestracyjnej

Wniosek o zmianę lub dodanie adresu e-mail

Wniosek o zwrot kosztów kredytu z tytułu wcześniejszej całkowitej spłaty

Wniosek o zwrot kosztów z tytułu odszkodowania po naprawie pojazdu

Wniosek o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu_pożyczki

Wniosek wyrażenie zgody na montaż haka holowniczego lub instalacji gazowej

Regulamin Promocji Kredytu Samochodowego Tour de Pologne

Wniosek o wyrażenie zgody na zawieszenie spłaty kredytu

Wniosek o wyrażenie zgody na zawieszenie spłaty pożyczki – jednoosobowa działalność gospodarcza

Wniosek o wyrażenie zgody na zawieszenie spłaty pożyczki – firma

OWUL

Tabela opłat i prowizji

Upoważnienie osoby trzeciej do wskazanego zakresu czynności lub informacji

Wniosek o zgodę na naprawę pojazdu

Upoważnienie na uzytkowanie przez osobę trzecią

Upoważnienie do wyjazdu za granicę

Wniosek o zwrot nadpłaty

Zgoda na dokonanie zmian w pojeździe

Zmiana danych

Wniosek o cesje umowy leasingu

Zgoda na obciążanie rachunku – osoba fizyczna

Warunki Ubezpieczeń “Pewna Spłata”

(120 mies.) – miesięczne

Tabela prowizji i opłat dla kredytów gotówkowych oraz konsumpcyjnych obowiązująca od 16.01.2023

Oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej-kredyt gotówkowy

Wniosek o rozliczenie spłaty kredytu

Wniosek o zmianę lub dodanie adresu e-mail

Wniosek o zwrot kosztów kredytu z tytułu wcześniejszej całkowitej spłaty

Tabela opłat i prowizji kredytu samochodowego/pożyczki obowiązująca do 19.06.2020

Tabela opłat i prowizji kredytu samochodowego/pożyczki obowiązująca do 08.04.2021

Tabela opłat i prowizji kredytu gotówkowego/pożyczki obowiązująca do 07.09.2020

Tabela opłat i prowizji kredytu samochodowego obowiązująca od 09.04.2021

Tabela opłat i prowizji pożyczki samochodowej obowiązująca od 09.04.2021

Tabela opłat i prowizji kredytu gotówkowego obowiązująca od 15.12.2021

Tabela opłat i prowizji kredytu samochodowego obowiązująca od 01.02.2022

Tabela opłat i prowizji pożyczki samochodowej obowiązująca od 01.02.2022

Tabela prowizji i opłat kredytu gotówkowego/pożyczki obowiązująca od 05.07.2022

Cofidis Facebook

Cofidis LinkedIn

Grupa Cofidis

Ekipa Cofidis