EnglishFrenchPolish
Home » Dokumenty

Dokumenty do Pobrania

W tym dziale znajdują się najważniejsze dokumenty związane z nasza działalnością.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Warunki Ubezpieczeń „Pewna Spłata” (120 mies.)

Zgody SMS

Tabela prowizji i opłat dla kredytów na zakup pojazdu obowiązująca od 16.01.2023

Zgoda na obciążanie rachunku – firma

Zgoda na obciążanie rachunku – jednoosobowa dzialalność gospodarcza

Zgoda na obciążanie rachunku – osoba fizyczna

Tabela prowizji i opłat dla pożyczek na zakup pojazdu obowiązująca od 16.01.2023

OWUL

Tabela opłat i prowizji

Wniosek o wydanie upoważnienia- szkoda częściowa

Wniosek o zwrot nadpłaty

Upoważnienie do wyjazdu za granicę – WNIOSEK

Wniosek o dopisanie osoby trzeciej do rejestru użytkowników JDG

Wniosek o dopisanie osoby trzeciej do rejestru użytkowników SPÓŁKA

Zgody SMS

Warunki Ubezpieczeń “Pewna Spłata”

(120 mies.) – miesięczne

Tabela prowizji i opłat dla kredytów gotówkowych oraz konsumpcyjnych obowiązująca od 16.01.2023

Zgoda na obciążanie rachunku – osoba fizyczna

Tabela opłat i prowizji kredytu samochodowego/pożyczki obowiązująca do 19.06.2020

Tabela opłat i prowizji kredytu samochodowego/pożyczki obowiązująca do 08.04.2021

Tabela opłat i prowizji kredytu gotówkowego/pożyczki obowiązująca do 07.09.2020

Tabela opłat i prowizji kredytu samochodowego obowiązująca od 09.04.2021

Tabela opłat i prowizji pożyczki samochodowej obowiązująca od 09.04.2021

Tabela opłat i prowizji kredytu gotówkowego obowiązująca od 15.12.2021

Tabela opłat i prowizji kredytu samochodowego obowiązująca od 01.02.2022

Tabela opłat i prowizji pożyczki samochodowej obowiązująca od 01.02.2022

Tabela prowizji i opłat kredytu gotówkowego/pożyczki obowiązująca od 05.07.2022

Cofidis Facebook

Cofidis LinkedIn

Grupa Cofidis

Ekipa Cofidis