EnglishFrenchPolish
Home » ZPF

Cofidis - członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych

Od 2017 jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Związek ten powstał 27 października 1999 roku i skupia obecnie ponad sto kluczowych przedsiębiorstw finansowych na polskim rynku. ZPF to także Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych.

Wspólną misją przedsiębiorstw należących do ZPF w Polsce jest budowanie kapitału społecznego w polskim sektorze finansowym. Członkowie naszego Zarządu są częstymi uczestnikami konferencji i kongresów ZPF mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego, wymianę doświadczeń oraz promowanie etycznych zasad w relacjach z naszymi klientami i kontrahentami. Więcej informacji: www.zpf.pl.

W swojej działalności Cofidis S.A. stosuje Zasady Dobrych Praktyk ZPF będące zbiorem zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Skargę można złożyć tutaj.

Zasady dobrych praktyk

Certyfikat Cofidis S.A

Cofidis Facebook

Cofidis LinkedIn

Grupa Cofidis

Ekipa Cofidis