EnglishFrenchPolish

Wykup samochodu z leasingu – co należy zrobić?

Jeszcze do niedawna leasing samochodu był formą finansowania dostępną niemal wyłącznie dla przedsiębiorców. Obecnie również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą korzystać z tej formy finansowania pojazdów. Jedną z głównych zalet, które za nią przemawiają, jest wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy. Jak w praktyce wygląda taka transakcja, komu opłaca się najbardziej i jakie warunki trzeba spełnić?

Leasing samochodowy – dlaczego warto się na niego zdecydować?

Leasing to forma finansowania zakładająca możliwość korzystania ze środka trwałego (w tym przypadku samochodu) należącego do jednej strony (leasingodawcy) przez drugą stronę (leasingobiorcę) na podstawie zawartej umowy. Użytkowanie pojazdu możliwe jest w zamian za opłacanie miesięcznej raty leasingu. Wielu przedsiębiorców, ale także coraz większa grupa klientów indywidualnych, decyduje się na leasing, ze względu na takie korzyści, jak:

 • brak konieczności wydawania jednorazowej kwoty na zakup auta,

 • szeroki wybór nowoczesnych, komfortowo wyposażonych pojazdów,

 • atrakcyjne warunki finansowania floty,

 • możliwość wynegocjowania preferencyjnych stawek u ubezpieczyciela,

 • wykupienie auta z leasingu po zakończeniu umowy,

 • brak wpływu na zdolność finansową (w odróżnieniu od kredytu),

 • proste, przejrzyste zasady,

 • możliwość zaliczenia wydatków na leasing do kosztów uzyskania przychodu,

Czy możliwy jest wykup auta po leasingu?

Jak wynika z powyższego zestawienia zalet, możliwy jest zarówno wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną, jak i na firmę. W każdej z tych opcji leasingobiorca, po zapłaceniu ostatniej raty ma czas na decyzję co do tego, czy chce wykupić pojazd. Zwykle wartość takiej transakcji jest symboliczna – wynosi np. 1% początkowej wartości auta. W praktyce możliwy jest więc wykup auta po leasingu nawet za kilkaset złotych.

Wykupienie auta z leasingu finansowego

W przypadku finansowania pojazdu w leasingu finansowym wykup jest obowiązkowy, czyli umowa automatycznie zakłada przejęcie pojazdu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy. Bierze się to z faktu, iż już od  momentu podpisania umowy samochód zaliczany był do środków trwałych przedsiębiorcy. W leasingu finansowym trzeba więc liczyć się z wyższą miesięczną opłatą, gdyż ze względu na brak możliwości wykupienia auta z leasingu, raty muszą pokryć całą jego wartość.

Leasing operacyjny a wykup pojazdu

Opcja wykupu obowiązuje natomiast w leasingu operacyjnym, z którego korzysta wiele firm. Co ważne, leasingobiorca może wybrać dogodną dla niego formę transakcji i zdecydować się np. na:

 • wykupienie pojazdu na firmę, celem dalszego użytkowania go w ramach prowadzonej działalności,

 • wykup auta z leasingu na osobę prywatną, a więc bez wprowadzania go do przedsiębiorstwa,

 • rezygnację z wykupu i wskazanie innego podmiotu do transakcji,

 • zwrot pojazdu do leasingodawcy i np. wyleasingowanie innego auta.

Wykupienie auta z leasingu – na jakich zasadach działa?

Szczegółowe zasady wykupu pojazdu po zakończeniu okresu leasingowania zawarte są w umowie oraz stanowiących załącznik do niej Ogólnych Warunkach Leasingu (OWL). W niektórych umowach widnieje zapis, że po zapłaceniu ostatniej raty, leasingobiorca otrzymuje określony czas na decyzję o wykupie. Czasem kwotę stanowiącą wartość wykupu należy przelać na konto podmiotu finansującego wraz z ostatnią ratą. W praktyce możliwy jest również wykup auta z leasingu i sprzedaż w tym samym miesiącu. Mając taki zamiar, warto zdecydować się na wariant z niską ratą i tzw. wysokim wykupem.

Powrót do listy wpisów