EnglishFrenchPolish

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – ile kosztuje?

Ubezpieczenie samochodu w leasingu zawsze jest wymagane i chroni interesy obu stron transakcji. Co więcej, leasingodawca często oczekuje, że ubezpieczenie auta w leasingu obejmie pełne spektrum sytuacji nieprzewidywalnych, które jeśli się wydarzą w czasie obowiązywania umowy, mogą generować ogromne koszty. Należą do nich np. zalanie, pożar samochodu, kradzież, zniszczenie gradem i wiele innych. Z jakimi kosztami należy się liczyć przy zakupie ubezpieczenia? Zapraszamy do artykułu, w którym opowiemy, ile kosztuje ubezpieczenie auta w leasingu.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu a koszty

Koszty ubezpieczenia samochodu w leasingu zależą przede wszystkim od wartości samochodu oraz długości okresu leasingowego. Im dłuższy okres obowiązywania umowy, tym więcej będzie trzeba zapłacić za ubezpieczenie. Ubezpieczenie AC i OC zawsze proponuje leasingodawca w ramach swojej współpracy partnerskiej z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie oznacza to jednak, że musimy przystawać na taką propozycję. Można na własną rękę poszukiwać firmy ubezpieczeniowej, chociaż takie działanie pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty za obsługę ubezpieczenia zewnętrznego. Opłata ta podlega rozliczeniu rocznemu i oscyluje najczęściej w granicach 200 – 400 zł.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu nie odbiega znacząco od standardowej wersji ubezpieczeń komunikacyjnych. Poszczególne opcje rozszerzeń, jakich wymaga dany leasingodawca, zwiększają całkowitą kwotę ubezpieczenia. Pakiet AC i OC w ramach leasingu może być rozłożony na  raty i płatny z opłatami miesięcznymi lub płatny jednorazowo za cały rok.

Niektórzy leasingodawcy wymagają również wykupu tzw. ubezpieczenia GAP, które pokrywa różnicę między kwotą odszkodowania wypłaconego z tytułu AC a zsumowaną wartością rat, jakie pozostały do spłaty do końca umowy leasingu lub wartością fakturową (w zależności od opcji). Ubezpieczenie GAP ma najczęściej zastosowanie w przypadku szkody całkowitej z winy leasingobiorcy. GAP najczęściej nie zadziała, jeśli nie wykupiliśmy polisy AC.

Podanie precyzyjnych stawek ubezpieczenia komunikacyjnego w leasingu mija się z celem, gdyż wpływa na nie zbyt dużo zmiennych. Można natomiast przyjąć, że w wariancie podstawowym roczny pakiet AC i OC wyniesie od 2% do 5% wartości rynkowej pojazdu.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu a koszty to relacja kształtowana przez poszczególne elementy pakietu ubezpieczeń oraz stawek obowiązujących w danej firmie ubezpieczeniowej. Ponieważ właścicielem samochodu jest zawsze przedsiębiorstwo leasingowe, to jemu przysługuje ustalanie warunków i zakresu pożądanego zakresu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie samochodu po wykupie z leasingu

Wiemy już, ile kosztuje ubezpieczenie auta w leasingu i jakie elementy składają się na końcową wycenę. Wiele osób wyraża chęć wykupienia samochodu leasingowego po zakończeniu umowy. Pojawia się zatem pytanie o ubezpieczenie samochodu po wykupie z leasingu. Ustawa regulująca te kwestie mówi wyraźnie, że „w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy”. W praktyce jednak często właściciel pojazdu nie zamierza korzystać z klauzuli prolongacyjnej OC, i wypowiada umowę u ubezpieczyciela narzuconego przez leasingodawcę. Ubezpieczenie samochodu po wykupie z leasingu podlega wyłącznej decyzji nowego właściciela, który ma prawo decydować o jego zakresie (obowiązkowe jest wówczas tylko OC).

Powrót do listy wpisów