EnglishFrenchPolish

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy

Ubieganie się o przyznanie kredytu wiąże się z wieloma formalnościami. Trzeba też sprostać licznym wymogom ustalanym przez bank. Każda placówka ustala swoje własne reguły. Znaczenie ma wysokość dochodów osoby starającej się o kredyt, jej zobowiązania finansowe, wkład własny, rodzaj umowy o pracę i wiele innych czynników. Pod uwagę brany jest nawet wiek zainteresowanego kredytem. Osoby ubiegające się o pożyczkę powinny wiedzieć, ile wynosi minimalny, a ile maksymalny wiek kredytobiorcy. Może się bowiem okazać, że w ich przypadku otrzymanie kredytu na wymarzonych zasadach nie jest możliwe. Wraz z wiekiem maleje tzw. zdolność kredytowa. Banki nie pożyczą dużych sum osobom w wieku okołoemerytalnym, ponieważ istnieje duże ryzyko, że nie zdążą spłacić całości. Z kolei minimalny wiek kredytobiorcy określają przede wszystkim ogólne przepisy prawne, choć niektóre banki podnoszą ten próg jeszcze wyżej. W jakim wieku zatem najlepiej starać się o kredyt? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Ile wynosi minimalny wiek kredytobiorcy?

Zgodnie z obowiązującym prawem, o kredyt mogą ubiegać się wyłącznie osoby pełnoletnie. Dopiero po ukończeniu osiemnastego roku życia zyskuje się pełną zdolność do czynności prawnych. Przed osiągnięciem tego wieku nie kształtuje się samodzielnie swojej sytuacji prawnej, a więc nie ma się zdolności nabywania praw lub zaciągania zobowiązań. Co jednak jeszcze nie oznacza, że każda pełnoletnia osoba, spełniająca inne wymogi banku, otrzyma kredyt. Niektóre instytucje ustalają wyższy minimalny wiek kredytobiorcy, najczęściej na poziomie 20-21 lat. Wynika to z tego, że tak młodzi ludzie z reguły nie mają ustabilizowanej sytuacji materialnej. Rzadko kiedy mają stabilną pracę, gwarantującą możliwość spłaty kredytu w określonym czasie. Przed nabyciem zdolności kredytowej najbardziej prawdopodobne okazuje się otrzymanie kredytu jedynie na sumę do kilkunastu tysięcy złotych. Ta kwota będzie jednak rosnąć wraz z długością zatrudnienia na jednym stanowisku, uzyskaniem umowy o pracę na czas nieokreślony, a także ze wzrostem wynagrodzenia. Szanse młodych kredytobiorców zwiększają się także dzięki zbudowaniu historii kredytowej – jeśli udało im się spłacić terminowo małą pożyczkę, banki chętniej udzielą im wyższej. Inny sposób to podejście do kredytu z poręczycielem.

Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy?

O ile wiek minimalny przeważnie ogranicza tylko status prawny, tak każdy bank ustala w swoim regulaminie górną granicę. Oczywiście duże znaczenie mają takie kwestie, jak wysokość kredytu oraz poszczególnych rat, od których zależy okres spłacania. Po przejściu na emeryturę dochody kredytobiorcy zmniejszają się, zaś wzrasta ryzyko śmierci przed spłaceniem całej sumy. Dlatego większość banków ściśle określa maksymalny wiek kredytobiorcy w roku spłaty ostatniej raty. W zależności od danej instytucji wiek ten wynosi od 65 do 80 lat. Niektóre banki dopuszczają wyższy wiek, pod warunkiem posiadania ubezpieczenia na życie, które obejmuje spłatę kredytów. Inne nie określają maksymalnego wieku, a sumę wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania, wynoszącą przeważnie 70-80 lat. Oznacza to, że osoba w wieku 40 lat może wziąć kredyt, który spłaci w ciągu 30-40 lat. Jednak w przypadku starszych osób okres kredytowania zmniejsza się, a tym samym maleje maksymalna kwota kredytu, jaką można otrzymać. To ostatnie zależy także od zarobków kredytobiorcy, którego miesięczne wynagrodzenie musi pokryć przynajmniej ratę kredytu i wszystkie koszty utrzymania. Z zasady osoby zbliżające się do emerytury nie mogą, niestety, liczyć na atrakcyjne oferty. Najlepiej rozpatrywana przez banki kategoria wiekowa to 30-45 lat. Osoby w tym wieku z reguły ustabilizowały już swoją sytuację finansową, a jednocześnie wciąż dzieli je dużo czasu do przejścia na emeryturę. To właśnie do nich banki kierują swoje najlepsze oferty, najwyższych oraz najtańszych kredytów gotówkowych. Na korzystne warunki mogą liczyć także kredytobiorcy do 65. roku życia, szczególnie jeśli zgodzą się na dodatkowe ubezpieczenie kredytu.

 

Powrót do listy wpisów