EnglishFrenchPolish

Leasing operacyjny a finansowy

Leasing to coraz chętniej wybierane przez przedsiębiorców narzędzie finansowe. Wykorzystują je już nie tylko duże podmioty, ale także start-upy lub nowe małe firmy, które zwykle na początku swojej biznesowej drogi dysponują ograniczoną kwotą pieniędzy na pozyskiwanie aktywów. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, mają do wyboru leasing operacyjny i finansowy. Który jest popularniejszy wśród polskich przedsiębiorców? Czym się różni leasing operacyjny od finansowego? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Leasing operacyjny a finansowy – amortyzacja przedmiotu leasingu

O leasingu operacyjnym można myśleć jak o pewnego rodzaju umowie najmu. Finansujący przekazuje korzystającemu przedmiot leasingu, którym może być np. samochód, nieruchomość, wyposażenie firmy lub specjalistyczna maszyna, ale nadal pozostaje jego właścicielem i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca może wykorzystywać dany przedmiot w zamian za regularne opłacanie rat leasingowych ale właścicielem przedmiotu pozostaje leasingodawca.

Leasing operacyjny czy finansowy – koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na leasing z powodu korzyści podatkowych, które mogą w ten sposób osiągnąć. Istotna różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym to właśnie sprawa opłat zaliczanych w koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku leasingu operacyjnego comiesięczna rata (wraz z doliczonym podatkiem VAT), opłata wstępna, a także inne wydatki ponoszone w bieżącej eksploatacji przedmiotu leasingu są zaliczane przez korzystającego w koszty uzyskania przychodu. Ważną zaletą wariantu operacyjnego, zwłaszcza dla młodych firm, jest brak konieczności opłacania od razu całej kwoty VAT za dany przedmiot leasingu. Dzięki temu początkujący przedsiębiorcy mogą zainwestować swój początkowy kapitał w inne obszary rozwoju biznesu.

Leasing operacyjny od finansowego znacząco różni się w zakresie optymalizacji podatkowej. W wariancie finansowym do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorca może zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej, natomiast całą sumę podatku VAT należy zapłacić z góry razem z pierwszą ratą. Opcja ta wymaga więc dysponowania sporą sumą gotówki już w trakcie podpisywania umowy leasingu. Na podatkową korzyść korzystającego wpływa fakt, że przedmiot leasingu finansowego jest od początku zapisany jako jego środek trwały – można więc dokonywać regularnych odpisów amortyzacyjnych.

Leasing finansowy a operacyjny – możliwość wykupu i czas trwania umowy

Dwie ostatnie różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym to kwestia tego, co dzieje się po zakończeniu umowy z przedmiotem leasingu oraz sam czas trwania podpisanej umowy. Najpierw wyjaśnijmy tę drugą kwestię. W leasingu finansowym raty muszą być opłacane zazwyczaj przynajmniej 12 miesięcy. Umowa zostaje podpisana na czas określony, ale nie ma z góry narzuconych konkretnych ram. W przypadku wariantu operacyjnego okres ten musi stanowić co najmniej 40% czasu amortyzacji przedmiotu. W przypadku samochodów osobowych to dwa lata, natomiast nieruchomości to 10 i więcej lat.

Została do wyjaśnienia kwestia związana z tym, co dzieje się z przedmiotem leasingu po upływie czasu finansowania, ustalonego w umowie. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy, wraz z zapłaceniem ostatniej raty, przedmiot leasingu stanie się naszą własnością. Nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych opłat. Natomiast w wariancie operacyjnym przedmiot ten może wrócić do leasingodawcy lub zostać wykupiony przez korzystającego za ustaloną w umowie wartość końcową.

Leasing operacyjny czy finansowy – co wybrać?

W Polsce większym zainteresowaniem wciąż cieszą się oferty leasingów operacyjnych, zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych. Powodem tego jest przede wszystkim optymalizacja podatkowa i możliwość wrzucenia szerokiego spektrum wydatków w koszty uzyskania przychodu. Istotną zaletą dla wielu przedsiębiorców będzie także brak konieczności opłacania z góry całej kwoty VAT.

Wiedząc, czym się różni leasing operacyjny od finansowego, łatwo dojść do wniosku, że i ten drugi wariant może być w wielu przypadkach korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Najczęściej decydują się na niego osoby, które chcą być właścicielami przedmiotu leasingu od samego początku trwania umowy i mają pieniądze na opłacenie całej kwoty VAT, zwłaszcza jeśli stawka podatku za dany przedmiot będzie niższa. Dotyczy to m.in. wyposażenia medycznego lub drukarskiego, objętego VAT w wysokości 8%. Leasing finansowy to również dobry wybór dla osób, którym zależy na maksymalnie krótkim okresie trwania umowy.

Powrót do listy wpisów