EnglishFrenchPolish

Kredyt samochodowy na firmę

Właściciele firm mogą skorzystać z różnych opcji finansowania nowego pojazdu. Jedną z nich stanowi kredyt samochodowy na firmę, udzielany przez banki lub instytucje pozabankowe. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury artykułu o kredycie samochodowym jako ofercie przeznaczonej dla przedsiębiorców, która dzięki rozłożeniu płatności na raty nie obciąża w tak dużym stopniu budżetu firmowego co zakup gotówkowy.

Kredyty samochodowe dla firm – co warto wiedzieć?

Kredyt samochodowy dla firmy to produkt o charakterze celowym, występujący w kilku wariantach organizacji płatności. W formie klasycznej kredyty samochodowe dla firm wymagają wniesienia wkładu własnego w określonej wartości procentowej, a następnie spłat rat kapitałowo-odsetkowych w całym okresie kredytowania. Na wysokość miesięcznej raty wpływa stawka WIBOR 3M oraz marża instytucji udzielającej kredytu. Inną formę finansowania stanowi tzw. kredyt balonowy.

Kredyty samochodowe dla firm w wersji balonowej najlepiej sprawdzają się w przypadku częstej zmiany auta. Jeśli zbliża się termin regulacji ostatniej, najwyższej raty, samochód zostaje wystawiony na sprzedaż, a uzyskana kwota służy do spłaty kredytu balonowego i pokrycia wkładu własnego do zakupu kolejnego pojazdu. Kredyt na samochód dla firm można uzyskać na mniejszą liczbę rat. Ogromną popularnością cieszą się kredyty 50/50, umożliwiające rozłożenie płatności na dwie raty. Pierwsza płacona jest od razu, natomiast druga transza może podlegać odroczeniu o czas ustalony w umowie (zazwyczaj jeden rok).

Kredyt samochodowy dla firm – wymagane dokumenty

Ubieganie się o kredyt na samochód dla firm w instytucji bankowej pociąga za sobą konieczność weryfikacji zdolności kredytowej i historii w BIK. Bank wymaga okazania dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody. Konieczne będzie przedstawienie deklaracji PIT-36, wpisu do CEIDG i KRS. Dokumenty dotyczące samego pojazdu to przede wszystkim kopia dowodu rejestracyjnego i umowa przedwstępna kupna-sprzedaży pojazdu. Dodatkowe formalności związane z uzyskaniem kredytu będą się wiązały z ustaleniem zabezpieczenia jego spłaty. Do najczęstszych mechanizmów należy tutaj cesja praw z polisy AC, a także instytucja przewłaszczenia częściowego i przewłaszczenia warunkowego. Przewłaszczenie częściowe oznacza, że bank zostaje współwłaścicielem samochodu do czasu całkowitej spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę. Przewłaszczenie warunkowe ustanawia bank jako współwłaściciela tylko w przypadku zalegania z opłatami ratalnymi.

Kredyt na samochód dla firmy – w banku czy w instytucji pozabankowej?

Procedury bankowe wymagają czasu i przedłożenia wielu dokumentów potwierdzających zdolność kredytową. Firmy o krótkim stażu na rynku lub borykające się ze spadkiem dochodów zostają bardzo często skreślane z listy podmiotów uprawnionych do otrzymania kredytu. Z pomocą przychodzą biura pożyczkowe specjalizujące się w udzielaniu kredytów samochodowych. Rynek pożyczek pozabankowych cechuje się znacznie większą elastycznością i otwartymi warunkami udzielanego wsparcia. Dzięki optymalnym mechanizmom zabezpieczenia spłaty długu zaciera się obecnie różnica między oprocentowaniem kredytu samochodowego w banku i instytucji pozabankowej. Przystępne warunki spłaty rat, brak wpisu firmy pożyczkowej do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela, elastyczny harmonogram oraz możliwość negocjacji – to wszystko sprawia, że kredyt samochodowy dla firmy na rynku pozabankowym może stanowić niezwykle atrakcyjną alternatywę dla propozycji banków.

Powrót do listy wpisów