EnglishFrenchPolish

Kradzież auta w leasingu – co w takiej sytuacji?

Jednym z najczęściej wybieranych sposobów finansowania firmowych – a coraz częściej również prywatnych – samochodów jest leasing. Łatwiejszy do uzyskania od kredytu samochodowego, pozwala swobodnie użytkować pojazd bez wydawania jednorazowo wysokiej kwoty na jego zakup. Umowa leasingu przewiduje również możliwość wykupu pojazdu po zapłaceniu wszystkich rat za atrakcyjną cenę. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje powoduje kradzież samochodu w leasingu. Co należy zrobić, jeżeli utracimy pojazd w trakcie obowiązywania umowy?

Leasing, a kradzież samochodu – jakie konsekwencje?

Umowa leasingu zakłada przekazanie samochodu przez leasingodawcę – będącego faktycznym właścicielem pojazdu – leasingobiorcy w zamian za miesięczne raty. W ramach umowy leasingu nie nabywamy więc samochodu, ale prawo do jego użytkowania przez określony czas. W związku z tym pojawia się pytanie o konsekwencje po stronie leasingobiorcy, który nie jest właścicielem, a jedynie użytkownikiem skradzionego pojazdu.

Odpowiedź znajdziemy w art. 7095 Kodeksu cywilnego, który mówi, że w momencie utraty przedmiotu leasingu przez korzystającego i braku przesłanek co do winy leasingobiorcy, umowa automatycznie zostaje rozwiązana.

Wygaśniecie umowy ze względu na kradzież auta w leasingu bynajmniej nie zamyka kwestii konsekwencji po stronie użytkującego pojazd. Przede wszystkim niezwłocznie po utracie pojazdu powinien on zawiadomić właściciela samochodu, czyli leasingodawcę o zaistniałej sytuacji. Ten z kolei ma prawo ubiegania się o natychmiastowy zwrot wszystkich miesięcznych rat, jakie pozostały do spłaty zgodnie z umową. Podstawę dochodzenia roszczeń daje leasingodawcy § 3 art. 7095 k.c.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

W takiej sytuacji zasadne okazuje się kolejne pytanie: co w sytuacji, jeśli samochód w leasingu objęty był ubezpieczeniem Autocasco, chroniącym m.in. przed skutkami kradzieży? W takim przypadku wartość zwracanej przez leasingobiorcę kwoty ulega pomniejszeniu o należności z tytułu ubezpieczenia, a także – ze względu na wcześniejsze uregulowanie miesięcznych rat – ewentualne zniżki i korzyści zapisane w umowie. Aby leasingodawca mógł domagać się zwrotu środków wynikających z umowy, należy wykazać, że również on nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież samochodu w leasingu.

Jaka polisa przy leasingu będzie najlepsza?

Rozwiązaniem zmniejszającym zakres odpowiedzialności obu stron za powstanie szkody lub utratę samochodu w leasingu jest uregulowanie kwestii obowiązku ubezpieczenia pojazdu w umowie. Zazwyczaj leasingodawcy wymagają wykupienia przez użytkującego kompleksowego pakietu ubezpieczeń, obejmującego zarówno obowiązkowe OC, jak i dodatkowe polisy: AC oraz NNW. Takie działanie w szerokim stopniu zabezpiecza obie strony przed negatywnymi skutkami, jakie może powodować kradzież samochodu, a leasing staje się bezpieczniejszy dla obu stron.

Kradzież samochodu w leasingu – o czym jeszcze warto pamiętać?

Leasingobiorca nie musi poszukiwać ubezpieczenia pojazdu na własną rękę – może zaakceptować warunki pakietu zaproponowanego przez dostawcę leasingu. Takie rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze, gdyż pomaga zaoszczędzić czas. Wielu leasingodawców proponuje warunki korzystniejsze niż te, które ten ubezpieczyciel zaproponowałby klientowi indywidualnemu. Jednocześnie, wybierając pakiet proponowany przez podmiot finansujący zakup, zyskujemy gwarancję zgodności wszystkich warunków ubezpieczenia z postanowieniami umowy leasingu.

Powrót do listy wpisów