EnglishFrenchPolish

Inflacja – co to jest?

inflacja co to jestSłyszymy o niej na każdym kroku. Media prześcigają się w mówieniu o jej ciągle rosnącej wysokości.
Mowa oczywiście o inflacji. Co to jest? Poznaj jej przyczyny i skutki dla przeciętnego mieszkańca. Czy
jest sposób na to, aby się przed nią uchronić? Dowiedz się z naszego artykułu.

Czym jest inflacja?

Aby dokładnie wiedzieć, co to jest inflacja, zacznijmy od jej definicji. Najprostszy opis inflacji mówi o
wzroście cen i usług towarów w gospodarce. Co jednak istotne, tego rodzaju wzrost ma charakter stały, a
nie jest jednorazowy. Jednocześnie towarzyszy mu spadek wartości pieniądza i jego mniejszą siłą
nabywczą.
Jak sprawdzana jest inflacja w Polsce? Najpopularniejszym sposobem jest CPI (ang. Consumer Price
Index), czyli wskaźnik inflacji konsumenckiej. W tym celu sprawdzana jest zmiana cen koszyka dóbr
przeciętnego koszyka gospodarstwa domowego.
Innym wskaźnikiem jest PPI (ang. Producer Price Index). W odróżnieniu od CPI opiera się on na zmianie
cen w przemyśle, a nie na koszyku dóbr.

Inflacja bazowa

Omawiając inflację w Polsce, warto poruszyć także inflację bazową. Jest to uproszczona miara, która
wyłącza zmiany uznawana za niezależne od polityki pieniężnej.
Od 2009 roku Narodowy Bank Polski publikuje 4 miary inflacji bazowej po wyłączeniu:

 • cen żywności i energii;
 • cen najbardziej zmiennych;
 • cen administrowanych;
 • 15% średniej obciętej.

Przyczyny inflacji

W styczniu 2022 roku inflacja w Polsce wyniosła 9,2%. Z kolei w październiku tego samego roku –
17,9%. Skąd się bierze tak wysoki wzrost cen i usług towarów w gospodarce? Omówmy przyczyny
inflacji.
Jak możesz się domyślić, nie ma jednej przyczyny inflacji. Na dany stan gospodarki składa się wiele
czynników, które wpływają na siebie nawzajem. Warto jednak wyróżnić kilka impulsów, które powodują
jej wzrost.

Do przyczyn inflacji zaliczamy:

 • złą politykę pieniężną;
 • obniżanie stóp procentowych;
 • wzrost cen surowców;
 • wolno rosnąca dostępność dóbr przy dużym popycie;
 • niezrównoważony budżet państwa;
 • wzrost kosztów produkcji.

W ostatnich latach wydarzyło się wiele rzeczy, które wpłynęły na obecny stan gospodarki w Polsce.
Można tutaj wymienić np.: wybuch pandemii, a następnie obniżanie stóp procentowych i pobudzony
popyt na dobra, które są trudno dostępne.

Nie zapominajmy również, że do października 2021 roku Narodowy Bank Polski utrzymywał stopy
procentowe na rekordowo niskim poziomie, co skutkowało tanimi kredytami, na które decydowało się
wielu mieszkańców. W czasie rosnącej inflacji stopy procentowe zostały podniesione, co zwiększyło raty
dla wielu kredytobiorców.

Inflacja w Polsce – jakie niesie ze sobą skutki?

Inflacja występuje w Polsce w różnych odstępach czasu. Część osób zapewne pamięta sytuację na
przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Wtedy wynosiła ona nawet 685%.
Pomimo tego, że obecne notowania są znacznie niższe, wielu Polaków obawia się o swój majątek w
związku z rosnącą inflacją. Jakie skutki ona niesie? Oto kilka z nich:

 • osłabienie gospodarcze;
 • zmniejszona ilość inwestycji gospodarczych;
 • spadek wartości waluty;
 • większe wydatki dla różnych towarów i usług;
 • wzrost kosztów zobowiązań bankowych;
 • zubożenie społeczeństwa.
Jak chronić się przed inflacją?

Kiedy spada wartość złotówki, pieniądze na koncie mają coraz mniejszą siłę nabywczą. W efekcie
możemy kupić mniej towarów i usług. Jak się przed tym chronić?
Aby zabezpieczyć pieniądze przed inflacją, warto przyjrzeć się różnym metodom oszczędzania. W tym
celu sprawdzą się lokaty lub konta oszczędnościowe. Nawet jeśli ich oprocentowanie będzie niższe niż
wskaźnik inflacji, ulokowane na nich pieniądze nie stracą tak dużo, jak przypadku odłożenia na koncie.
Osoby, które mają wiedzę finansową, mogą skorzystać z inwestowania. Jednym z przykładów są
obligacje skarbowe, które są indeksowane inflacją. Oprócz tego inwestorzy mogą kupować akcje na
giełdzie, kruszce oraz różne dobra, których wartość ciągle rośnie.

Wskaźniki cen towarów i usług zależą od wielu czynników w kraju i na arenie międzynarodowej. Kiedy
jednak rośnie inflacja, to znak, że wartość pieniądza w naszym portfelu będzie słabnąć. Zaciśnięcie pasa
nie wystarczy, aby uchronić się przed jej skutkami. Świadome oszczędzanie, rozważne inwestowanie i
rozwój we własne kompetencje są kluczowe w tym okresie.

Powrót do listy wpisów