EnglishFrenchPolish

Co to jest recesja?

recesja co to jest Słyszymy o niej na każdym kroku. Recesja. Co to jest? Czy osłabienie gospodarki odczują nasze portfele?
Co z kredytami? Dowiedz się więcej na temat przyczyn i skutków recesji gospodarczej w naszym
artykule.

Recesja – co to jest?

Zacznijmy od prostej definicji recesji. Co to takiego? O recesji możemy mówić wtedy, kiedy w
gospodarce następuje spowolnienie, spada zatrudnienie oraz produkcja. Wiąże się to z obniżeniem tempa
wzrostu PKB, czyli Produktu Krajowego Brutto.
Aby spadek działalności gospodarczej mógł być nazwany recesją, musi trwać co najmniej 2 kwartały.
Pamiętajmy, że jest to jedna z faz cyklu koniunkturalnego, która następuje po okresie boomu. Chociaż jej
pojawienie się jest mocno odczuwalne dla naszych portfeli, nie zapominajmy, że poprzedza ona okres
ożywienia gospodarczego.

Recesja a kryzys

W kontekście recesji bardzo często pojawia się słowo “kryzys”. Dla wielu osób są to tożsame pojęcia. Jak
się okazuje, oznaczają one co innego i warto znać różnice między nimi. Przede wszystkim kryzys oznacza
nagłe załamanie gospodarki i bezwzględny spadek PKB. Recesja zaś ma mniej gwałtowny charakter,
kiedy wzrost PKB zostaje obniżony, a nie jest załamany.

Przyczyny recesji

Nie ma jednej przyczyny recesji gospodarczej. Jak pokazały ostatnie lata, w ciągu kilku miesięcy może
wydarzyć się wiele. Nie jesteśmy zatem przewidzieć wszystkich scenariuszy i uchronić gospodarkę od
spowolnienia.
Jakie czynniki wpłynęły na widmo recesji, które obecnie odczuwamy? Możemy tutaj wymienić:

 • konflikty zbrojne – wojna w Ukrainie była przyczyną kryzysu na rynku spożywczym i energii.
  Jednocześnie spowodowała niepewną sytuację międzynarodową.
 • pandemia – wywołała m.in. zamknięcie gospodarek, spowolnienie produkcji i problemy z
  łańcuchem dostaw.
 • zła polityka monetarna – niewłaściwie prowadzona polityka monetarna odpowiada za inflację i
  destabilizację sytuacji finansowej mieszkańców.

Jak recesja gospodarcza odbija się na naszych finansach?

W przypadku wystąpienia recesji gospodarczej w Polsce każdy jest narażony na jej skutki. Spowolnienie
gospodarcze niesie ze sobą wiele konsekwencji, które dotyczą każdego z nas. Na co powinniśmy się
przygotować?

Do skutków recesji należy wymienić:

 • obniżenie wynagrodzeń;
 • wzrost stopy bezrobocia;
 • zmniejszenie wydajności pracy;
 • podniesienie podatków;
 • spadek wartości waluty.

Kiedy wskaźniki PKB spadają, wiele firm musi obniżyć swoją produkcję, ze względu na ryzyko
bankructwa. Często prowadzi to do zwolnień pracowników, co przekłada się na wzrost stopy bezrobocia w kraju.

Podczas recesji wiele gałęzi gospodarki przeżywa kryzys, co może powodować także niższe
wynagrodzenia, a tym samym zubożenie społeczeństwa. Recesja gospodarcza jest bowiem czasem, kiedy
trzeba zacisnąć pasa. Następnie jednak następuje ożywienie gospodarcze, a wskaźniki PKB przestają
spadać. To naturalny cykl, który powtarza się co kilka lat.

Recesja a inflacja

Wartość waluty spada w czasie recesji. W efekcie możemy być świadkami wyższej inflacji i rosnącej
inflacji. Taka sytuacja jest odpowiedzialna za zubożenie społeczeństwa. W efekcie za te same pieniądze
będziemy mogli kupić mniej towaru. Jednocześnie recesja gospodarcza powoduje spadek dochodów, a
nawet wzrost bezrobocia, co przekłada się na gorszę sytuację ekonomiczną mieszkańców.

Recesja a kredyty

Omawiając skutki recesji, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Obniżenie tempa wzrostu PKB
odbija się bowiem na zdolności kredytowej. Sytuacja gospodarcza może spowodować, że uzyskanie
kredytu będzie coraz trudniejsze. Problem może nie ominąć także dotychczasowych klientów, którzy
mogą nie mieć możliwości spłacenia w terminie rat ze względu na rosnące ceny i spadek zatrudnienia.

Czy recesja gospodarcza jest realnym zagrożeniem? Wielu specjalistów nie ma w tej kwestii wątpliwości.
Coraz częściej bowiem pytaniem jest “kiedy”, a nie “czy”. Z tego powodu warto być przygotowanym na
obniżenie wzrostu gospodarki. Jednocześnie nie zapominajmy, że recesja jest naturalną częścią cyklu
koniunkturalnego, po którym następuje ożywienie i wzrost PKB.

Powrót do listy wpisów