EnglishFrenchPolish

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania różnego rodzaju dóbr materialnych. Wciąż jednak o wiele częściej od osób prywatnych korzystają z niego przedsiębiorcy. Właściciele firm, leasingując samochody, maszyny czy oprogramowanie, mogą zapewniać swojemu przedsiębiorstwu liczne korzyści. Warto jednak przed podpisaniem odpowiedniej umowy dobrze zrozumieć jak działa to finansowanie i który jego wariant jest najkorzystniejszy. W poniższym artykule tłumaczymy co to jest leasing operacyjny.

Na czym polega leasing operacyjny?

Najprościej leasing można wytłumaczyć, porównując go do długoterminowego wynajmu lub zakupu dokonanego na raty. Polega on na podpisaniu na określony czas umowy pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. W przypadku leasingu operacyjnego, przeznaczonego działalnościom gospodarczym, osoba finansująca przekazuje dane dobro materialne osobie korzystającej, która może je użytkować w zamian za ustaloną ratę leasingową. Gdy umowa leasingu operacyjnego dobiega końca, leasingobiorca ma dwa wyjścia – może zwrócić przedmiot finansowania do leasingodawcy lub wykupić daną rzecz za wcześniej określoną w umowie wartość końcową.

Istotną cechą tej dwustronnej umowy jest również brak przeniesienia własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Po jego stronie jest również obowiązek dokonania odpisów amortyzacyjnych.

Jakie najważniejsze zalety ma umowa leasingu operacyjnego?

Leasing operacyjny jest szczególnie przydatny w sytuacjach, w których firma regularnie wymienia swoje składniki majątku trwałego np. samochody osobowe lub ciężarowe czy sprzęt komputerowy. Leasingobiorca po upływie określonego w umowie czasu ma możliwość oddania wyeksploatowanego już nieco sprzętu i pozyskanie nowego, utrzymując tym samym jakości pracy swojej firmy. Zachowuje również płynność finansową – nie musi przeznaczać dużej sumy pieniędzy na zakup wyposażenia na własność.

W przypadku leasingu operacyjnego nie trzeba płacić od razu całej kwoty podatku. VAT spłaca się częściowo z każdą kolejną ratą leasingu.

Leasing operacyjny – co może być jego przedmiotem?

Aktywa udostępniane korzystającemu na podstawie umowy leasingu operacyjnego obejmują m.in.:

– samochody (zarówno osobowe, jak i ciężarowe),

– sprzęt biurowy (komputery, drukarki, kserokopiarki, monitory, akcesoria komputerowe itp.),

– wyposażenie lokali gastronomicznych, salonów kosmetycznych czy klubów fitness,

– maszyny branżowe (sprzęt rolniczy, obrabiarki CNC, wózki widłowe itp.)

– nieruchomości,

– meble biurowe,

– samoloty i sprzęt wodny,

– oprogramowanie.

Warto podkreślić, że leasing operacyjny może obejmować nie tylko nowe przedmioty, ale także wszelkiego rodzaju dobra materialne używane. Zdecydowanie się na sprzęt z drugiej ręki pozwala korzystającemu uzyskać jeszcze atrakcyjniejsze warunki finansowania, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku często leasingobiorcy wymagają wyższej opłaty wstępnej.

Jak przebiega proces podpisania umowy leasingu operacyjnego?

Gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o korzystaniu z danego przedmiotu na podstawie leasingu operacyjnego, powinien najpierw zgromadzić i przejrzeć kilka różnych ofert finansowania. Po wybraniu satysfakcjonującego wariantu należy wysłać niezbędne dokumenty do firmy leasingowej i oczekiwać na decyzję. Warto pamiętać, że przedsiębiorcy są w tym przypadku często weryfikowani pod kątem zdolności kredytowej. Jeśli decyzja będzie pozytywna, następuje podpisanie umowy leasingu oraz przekazanie danego przedmiotu. Gdy do tego dojdzie, osoba korzystająca opłaca co miesiąc ustalone raty, a po upływie określonego w umowie terminu, zwraca sprzęt lub wykupuje go.

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wątpliwości odnośnie do pytania „co to jest leasing operacyjny?”, jakie są jego najważniejsze zalety oraz co może być przedmiotem tego typu finansowania. W artykułach na naszym blogu opisujemy również inne formy leasingu. Na podstawie tych informacji można łatwo podjąć decyzję, które finansowanie lepiej sprawdzi się w wybranej działalności gospodarczej.

 

Powrót do listy wpisów