EnglishFrenchPolish

Co to jest leasing finansowy?

Przedsiębiorcy nieustannie poszukując szans na rozwój swojej firmy, chętnie korzystają z przeróżnych produktów finansowych. Wielu z nich decyduje się na leasing, ponieważ daje on m.in. możliwość regularnej wymiany wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności, przy jednoczesnej optymalizacji podatkowej. Finansowanie to zostało podzielone na kilka rodzajów. W tym artykule skupimy się na wyjaśnieniu co to jest leasing finansowy.

Czym charakteryzuje się leasing finansowy?

Proces ten polega na przekazaniu przedmiotu leasingu przez leasingodawcę na rzecz osoby, która będzie z niego korzystać w zamian za regularne miesięczne opłaty. W tym przypadku to leasingobiorca wykazuje w swoich aktywach dany środek trwały oraz przeprowadza odpowiednie odpisy amortyzacyjne. Umowę leasingu finansowego zazwyczaj podpisuje się na okres zbliżony do czasu ekonomicznego zużycia przekazanego przedmiotu. Leasing finansowy jest zwany również kapitałowym. Ze względu na jego specyfikę, często porównuje się go np. do kredytu na samochód.

Jedną z najistotniejszych cech tego typu finansowania, odróżniającą jednocześnie leasing finansowy od leasingu operacyjnego, jest konieczność zapłaty podatku VAT (23%) od rat leasingowych, w całości, razem z pierwszą ratą. W przypadku leasingu operacyjnego podatek doliczony zostaje do comiesięcznych opłat. Dla niektórych przedsiębiorców konieczność zapłacenia do razu całej sumy VAT może być sporym obciążeniem. Istnieją jednak firmy, dla których to korzystne rozwiązanie – mowa przede wszystkim o podmiotach niebędących płatnikami VAT.

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, co może być przedmiotem leasingu finansowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by umowa finansowania obejmowała zarówno pojazdy (samochody osobowe, pojazdy użytkowe, furgonetki, przyczepy, autobusy itp.), jak i urządzenia produkcyjne, inżynieryjne, biurowe czy handlowe. Istnieje również możliwość leasingowania sprzętu medycznego, informatycznego i wielu innych środków wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Jak księgować leasing finansowy?

Wspominaliśmy, że w przypadku leasingu finansowego przekazany środek trwały traktowany jest jako składnik majątku leasingobiorcy. Powinien zatem znaleźć się w ewidencji z ustaloną wartością początkową na poziomie wartości rynkowej lub wartości wszystkich opłat leasingowych. Suma ta może zostać zwiększona o koszty pozyskania danego przedmiotu. Należy pamiętać, że na korzystającym spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Gdy omawiany jest leasing finansowy, księgowanie miesięcznych rat często wydaje się dość skomplikowaną kwestią. W praktyce nie stanowi jednak tak dużego wyzwania. Rata leasingowa w omawianym rodzaju finansowania jest podzielona na część kapitałową i odsetkową. Należy pamiętać, że jedynie część odsetkowa raty stanowi koszt uzyskania przychodu, natomiast część kapitałowa zmniejsza zobowiązania danego przedsiębiorstwa z tytułu leasingu. Bez trudu poradzi sobie z tym każdy księgowy. Warto podkreślić, że to właśnie ze względu na kwestie księgowe leasing finansowy jest rzadziej wybierany od operacyjnego – zapewnia mniejsze korzyści podatkowe i utrudnia optymalizację.

Leasing finansowy – dlaczego warto go mieć?

Zalet tego typu finansowania wyposażenia przedsiębiorstwa jest co najmniej kilka. Do najważniejszych atutów leasingu finansowego zaliczyć można dużą swobodę w zakresie ustalenia czasu trwania umowy. Nie ma określonego minimalnego okresu jej obowiązywania – wystarczy wskazać termin zakończenia. Korzystający nie musi ponosić także dodatkowych, dużych kosztów związanych z wykupem przedmiotu leasingu. Środek trwały przechodzi na jego własność automatycznie po opłaceniu ostatniej raty. Istotną korzyścią jest również możliwość jednorazowego zastosowania, po spełnieniu odpowiednich warunków, przyspieszonej amortyzacji. Dzięki niej raz w roku wlicza się w koszty uzyskania przychodu wydatek o dużej wartości.

Z leasingu finansowego najczęściej korzystają duże, specjalistyczne przedsiębiorstwa. Nic w tym dziwnego – nieustanny rozwój i walka na bardzo konkurencyjnym rynku nie może opierać się wyłącznie na własnych środkach firmy. Wiedząc, co to jest leasing finansowy, warto zastanowić się, czy istnieje możliwość efektywnego wykorzystania go w prowadzonej działalności.

 

Powrót do listy wpisów