EnglishFrenchPolish

Kredyt Samochodowy – oblicz ratę

Wypełnij wniosek

*Wyrażam zgodę na kontakt i otrzymywanie od Cofidis Polska informacji handlowych, marketingowych za pośrednictwem telefonu (w tym SMS).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpopolska@cofidis.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod linkiem: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kierujących do nas zapytania.

Reprezentatywny przykład: RRSO na dzień 19/11/2018 dla kredytu w wysokości 28.000 zł spłacanego w 60 równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem zmiennym 7.53% prowizją 5% ze sfinansowanym ubezpieczeniem na życie wynosi 12.92%.

RRSO obliczono przy założeniu łącznych całkowitych kosztów kredytu w wysokości 8.649.60 PLN, nie uwzględnia kosztów, które na dzień 19/11/2018 nie są znane Kredytodawcy, ani takich których nie da się określić na ww. dzień .

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie do zawarcia umowy kredytu czy też doradztwo. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Cofidis przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Faktyczna stopa RRSO dla poszczególnych umów kredytu konsumenckiego może różnić się w stosunku do stopy RRSO wyliczonej na podstawie ww. reprezentatywnego przykładu. Udzielenie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.